Hearing statements

This list contains our statements and are given in Norwegian (Bokmål), unless specified with “(English)”, then the statements are given in English. The list contains all statements given from 2021 and onwards.

Older statements given can be found here

DateInvitation fromAboutOur answer
10.02.2021Kunnskapsdepartementet/ Ministry of Education and ResearchInvitasjon om å gi til innspill til strategi for deltagelse i det europeiske forskings- og innovasjonssamarbeidetPDF
16.06.2021Open Call from UHRNOR-CAM – A toolbox for recognition and rewards in academic careersPDF (English)
18.06.2021Kunnskapsdepartementet/ Ministry of Education and ResearchHøring Strategi for forskerrekruttering og karriereutviklingPDF
22.08.2021 Kunnskapsdepartementet/ Ministry of Education and Research Høring Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021-2025PDF
23.08.2021Invitation from UHREn helhetlig stillingsstruktur i akademiaPDF (English)
10.09.2021Kunnskapsdepartementet/ Ministry of Education and Research Høring Innspill til neste Langtidsplan for forskning og høyere utdanningPDF