Consultation statements

This list contains our statements which are given in Norwegian (Bokmål) unless specified with “(English)”, then the statements are given in English. The list contains all statements given from 2021 and onwards.

Older statements given can be found here

DateInvitation fromAboutOur answer
07.12.2022Kunnskapsdepartementet/ Ministry of Education and ResearchHøring om innføring av studieavgifter for
studenter fra land utenfor EØS-området eller Sveits m.m. Endringer i universitets- og
høyskoleloven
PDF
15.09.2022Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) Høringssvar på invitasjon ti å gi innspill til: Handlingsplan og samstyringsmodell
for digital omstilling i høyere utdanning og forskning
PDF
25.06.2022Kunnskapsdepartementet/ Ministry of Education and ResearchHøringssvar på invitasjon til å gi innspill til NOU 2022:2 akademisk ytrigsfrihet / Academic freedom of expressionPDF
10.02.2021Kunnskapsdepartementet/ Ministry of Education and ResearchInvitasjon om å gi til innspill til strategi for deltagelse i det europeiske forskings- og innovasjonssamarbeidetPDF
16.06.2021Open Call from UHRNOR-CAM – A toolbox for recognition and rewards in academic careersPDF (English)
18.06.2021Kunnskapsdepartementet/ Ministry of Education and ResearchHøring Strategi for forskerrekruttering og karriereutviklingPDF
22.08.2021 Kunnskapsdepartementet/ Ministry of Education and Research Høring Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021-2025PDF
23.08.2021Invitation from UHREn helhetlig stillingsstruktur i akademiaPDF (English)
10.09.2021Kunnskapsdepartementet/ Ministry of Education and Research Høring Innspill til neste Langtidsplan for forskning og høyere utdanningPDF