Transferable skills survey result

In the spring of 2023, SiN conducted a survey of transferable skills courses offered for PhD candidates at Norwegian universities and university colleges. The results show that there are major differences in the course offer between universities, and even within the same university there can be major differences between faculties. Moreover, most of the courses are aimed at a career in academia, even though less than half of the PhD candidates see themselves in this sector after the defence of their thesis. Additionally, there are large differences between universities and faculties within the same university when it comes to recognizing transferable skills courses as part of PhD candidates’ curriculum.

We advocate for the recognition of transferable skills courses as part of the mandatory training for all Norwegian doctoral candidates. Furthermore, simplifying the credit transfer process for courses conducted at other institutions should be simplified. To meet the demands of different career paths outside academia, the spectrum of courses offered must be expanded.

For more details see the attached survey report. Press release is available in Norwegian:

Våren 2023 gjennomførte SiN en undersøkelse av kurstilbudet innen tverrfaglig kompetanse for stipendiater ved norske universiteter og høyskoler. Resultatene viser at det er store forskjeller i kurstilbudet mellom universitetene, og selv innad på et universitet kan det være store forskjeller mellom fakultetene. Dessuten er de fleste kursene rettet mot en karriere i akademia, selv om under halvparten av ph.d.-kandidatene ser seg selv i denne sektoren etter disputas.

Undersøkelsen viser at det finnes store forskjeller mellom universitetene og fakulteter på det samme universitet når det kommer til  å anerkjenne tverrfaglige kompetansekurs for inkludering i stipendiatenes kursplan. De fleste tilgjengelige kursene fokuserer på forskningsrelaterte emner: kommunikasjon, undervisning og veiledning. Imidlertid er det mangel på kurs rettet mot  karriereutvikling og bedriftskompetanse, til tross for at over 50% av stipendiatene ser for seg en karriere utenfor akademia etter disputas.

Vi ønsker å muliggjøre annerkjennelse av tverrfaglige kompetansekurs som en del av den obligatoriske opplæringen for alle norske doktorgradsstudenter. I tillegg bør prosessen for overføring av studiepoeng for kurs ved en andre institusjoner både nasjonalt og internasjonalt forenkles. For å imøtekomme kravene til ulike karriereveier utenfor akademia må kurstilbudet utvides.

Dessuten er informasjonen om tilgjengelige tverrfaglige kompetansekurs mangelfull, en tredjedel av stipendiatene kjenner ikke til  slike tilbud. Videre er 15% usikre på om de har obligatoriske kurs innen tverrfaglige emner. Det er nødvendig med forbedret kommunikasjon mellom institusjonene og stipendiatene angående tilbudene av tverrfaglige ferdigheter, deres vurdering med hensyn til studiepoeng, og om de er obligatoriske eller valgfrie.

Resultatene viser at stipendiater i Norge ønsker å bruke faget sitt, og kompetansen sin, til å jobbe med noe større. Norge og verden står overfor store utfordringer som må løses i samling mellom fagfelt. Å gjøre kandidater i stand til å komme ut fra doktorgradsprogrammet med evner og erfaring med å jobbe med andre fag vil redusere avstanden mellom kunnskapshorisonten som ligger i akademia og de faktiske daglige utfordringene som løses i bedrifter og myndigheter. – Ole Kristian Dyskeland, leder av SiN

I et første steg oppfordrer vi institusjonene til å anerkjenne betydningen av tverrfaglige kompetanser som et verktøy for å utvikle stipendiater til ansvarlige, kvalifiserte og konkurransedyktige forskere. Dette må følges opp med et mangfoldig og kvalitativt kurstilbud som gir studiepoeng.

Her viser vi også til tidligere forslag om å etablere en nasjonal kursportal for doktorgradskurs. Dette vil gjøre det enklere å komme over kurs som kan være interessante og relevante utenfor eget fakultet og fagmiljø. Infrastrukturen er på plass, man må bare lage nettsiden.

Kontakt:

 Regina Paul, styremedlem SiN

  • 920 94 564
  • sekretaer@stipendiat.no

Om SiN:

SiN er en paraplyorganisasjon for alle stipendiatorganisasjonene ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Organisasjonen representerer i dag omtrent 90% av alle stipendiater i Norge. Organisasjonen ble stiftet i 2003, og har fokus på jobbe nasjonalt for å sikre stipendiaters akademisk rettigheter og fremme stipendiatorganisasjonene i Norge sine generelle interesser samlet.

Vedlegg: SiN Transferable Skills Survey Results 2023