STIPENDIATERS PSYKISK HELSE

Ingrid og Gleb ble utbrent under arbeidet med avhandlingen!!
Vår akademiske kultur må ta mer ansvar for stipendiatenes stress, sier Ingvild Bergom Lunde, leder for Stipendiatorganisasjonene.
UA rapporter.
Del din mening.

In English;
Ingrid and Gleb were burnt out while working on the thesis!!
On a related topic, Ingvild Bergom Lunde, head of the SiN Organisations, says our academic culture must take more responsibility for the scholarship holders’ stress. UA reports.

Share with us your opinion.

https://www.universitetsavisa.no/doktorgradstipendiater-ntnu-psykisk-helse/ingrid-og-gleb-ble-utbrent-under-arbeidet-med-avhandlingen/399343

https://www.universitetsavisa.no/ingvild-bergom-lunde-psykisk-helse-stipendiater/vi-kan-ikke-legge-hele-ansvaret-for-stresset-over-pa-stipendiaten/399943