Nytt styre: Vil støtte alle forskere tidlig i karrieren

14.02.2022: PRESSEMELDING (SiN)

Det nye styret til Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) representerer hele bredden av landets unge forskere, og skal fremme deres interesser i en tid preget av stor debatt om norsk forskerrekruttering. – Internasjonaliseringsspørsmålet blir viktig, sier ny SiN-leder Nicolas Gibney.

Paraplyorganisasjonen for stipendiatorganisasjonene ved Norges høyskoler og universiteter, SiN, har fått nytt styre. SiN representerer interessene til yngre forskere ved ti av landets høyere utdanningsinstitusjoner, totalt nesten 90% av alle stipendiater i Norge. Det nye styret har en sammensetning som speiler den store bredden i norsk forskerrekruttering, og medlemmene har bakgrunn fra stipendiatorganisasjonene ved henholdsvis NHH, UiS, UiB, NMBU, NTNU og UiO:

 • Leder, Nicolas Gibney, er stipendiat i strategisk ledelse ved NHH.
 • Nestleder, Sanja Mrksic Kovacevic, er stipendiat i risikostyring og samfunnssikkerhet ved UiS.
 • Kasserer, Yauhen Yakimenka, er postdoktor i informasjonsteori ved Simula UiB.
 • SiNs representant til Universitets- og høgskolerådet, Chris Magnussen, er stipendiat i administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB.
 • Arrangementsansvarlig, Anna Piterskaya, er stipendiat i plasmafysikk ved UiO.
 • Utsending til den europeiske stipendiatorganisasjonen EuroDoc, Friedrieke Schäfer, er stipendiat i biomekanikk ved NTNU.
 • Webmaster, Andrea Vallejo Vargas, er stipendiat i kvantitativ økologi ved NMBU.
 • Ansvarlig for sosiale medier, Siamak Karimi, er stipendiat i marin teknikk ved NTNU.
 • Kommunikasjonsansvarlig, Johanne Kalsaas, er stipendiat i russisk ved UiB.

Det nye SiN-styret starter sitt arbeid i en periode der debatten raser om effektene av økt internasjonalisering på norsk akademia generelt, og forskerrekrutteringen spesielt. Leder Nicolas Gibney mener internasjonaliseringsspørsmålet må inngå i en større samtale om framtidsutsiktene til stipendiater i Norge:

– Jeg er bekymret for karrieremulighetene mine i Norge etter at PhD-avhandlingen min er levert. Det er en bekymring jeg deler med svært mange andre forskere tidlig i karrieren ved alle landets universiteter og høyskoler. Det er stor usikkerhet om karriereveier etter doktorgrad i Norge, både i og utenfor akademia. Hvis de ikke finner jobb, vil selvfølgelig mange unge forskere — både norske og internasjonale — forlate landet etter endt PhD eller postdoc. SiN ønsker å fokusere på hvordan utfordringer knyttet til internasjonalisering av norsk akademia og framtidige karrieremuligheter henger sammen. Målet vårt er å støtte alle forskere tidlig i karrieren — både nordmenn og deres internasjonale kolleger.

Det nye styret vil fortsette SiNs arbeid for å kartlegge hvordan koronapandemien har påvirket landets yngre forskere — en sak som igjen preger debatten om norsk akademia. I tillegg ønsker styret i 2022 å for første gang arrangere en nasjonal PhD-dag.

Kontaktinformasjon:

 • Nicolas Gibney, leder
 • Tlf.: 474 49 648
 • leder@stipendiat.no
Øverst fra venstre: Siamak Karimi, Anna Piterskaya, Sanja Kovacevic, Chris Magnussen. Nederst fra venstre: Yauhen Yakimenka, Johanne Kalsaas, Friedrieke Schäfer, Andrea Vallejo Vargas, Nicolas Gibney

Om SiN:

SiN er en paraplyorganisasjon for alle stipendiatorganisasjonene ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Organisasjonen representerer i dag omtrent 90% av alle stipendiater i Norge. Organisasjonen ble stiftet i 2003, og har fokus på å jobbe nasjonalt for å sikre rettighetene til stipendiater og andre yngre forskere, og samlet fremme interessene til stipendiatorganisasjonene i Norge.