SiN får plass i Kif-komiteen

Styremedlem Anna Piterskaya er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet til å sitte i Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen). Dette er første gang et medlem fra Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) får sitte i komitéen, som jobber for økt bevissthet om mangfold, inkludering og trakassering ved høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner. Vi er stolte over å få representere det store mangfoldet av stipendiater og andre forskerrekrutter i den viktige Kif-komitéen fremover, og gleder oss til å se hva Anna kan få til!

Anna har skrevet om hva oppnevnelsen av et SiN-medlem til Kif-komiteen betyr for oss som organisasjon, og forteller om sitt store engasjement for mangfold og inkludering:

«Mandag 14. februar mottok vi endelig det etterlengtede utnevningsbrevet fra Kunnskapsdepartementet. Brevet bekreftet at vi i SiN nå er en del av Komiteen for mangfold og kjønnsbalanse i forskning (KiF). Denne utnevnelsen er svært viktig for oss, og noe vi har kjempet for i flere år. For første gang i organisasjonens historie har vi fått et mandat i KiF.

Hvorfor er dette så stort for oss? For det første representerer SiN interessene til drøyt 90 % av alle stipendiater i Norge, og en av hovedoppgavene våre er å være deres stemme på nasjonalt nivå. Hver av disse stipendiatene er unik og har sin unike historie. De kommer fra ulike sosiale og etniske bakgrunner, og er av forskjellige kjønn, aldre og kulturer. Mange undersøkelser tyder på at mangfold i forskning gir en bedre arena for kreativitet og innovasjon. Dette er fordi vi stipendiater bidrar med våre unike erfaringer til vår felles lidenskap for å finne opp nye teorier og teste dem. Uansett forskjellene, det som bringer oss sammen er at vi valgte å jobbe innenfor forskning.

Stipendiater er på en måte en utsatt gruppe. Vi er helt i starten av vår karriere, og er på det første nivået av det akademiske miljøet. Det er her fundamentet for de gode holdningene må bygges for å fremme akademisk inkludering ytterligere. Som stipendiater kan vi også påvirke måten det akademiske miljøet utvikler seg i dag, for å skape et mer inkluderende miljø i fremtiden.

Det er derfor jeg ønsket å representere SiN i denne komiteen. Vårt mål er å skape en trygg og åpen arbeidsplass for talentfulle og engasjerte mennesker der kompetanse og ferdigheter står i fokus, uavhengig av kjønn, alder, sosial eller etnisk opprinnelse. Det er på denne måten oppblomstring av vitenskap og forskning kan fremmes og en akademisk karriere kan gjøres attraktiv for unge mennesker på et tidlig stadium i utdanningen.» SiN ønsker Anna og den nye Kif-komitéen lykke til i det viktige arbeidet!