AGM 2022

Dear local leaders! We hope you will help us promote the AGM on your platforms as well. This is crucial for us to reach out to potential candidates for next year’s board. Remember: Any Ph.D./postdoc you represent is eligible to run for election.

Vil du være med å fremme interessene til stipendiater i Norge på et nasjonalt plan? Bli med på vårt årsmøte, 25-27. november! Alle styreplasser er oppe til valg. Alle stipendiater i Norge kan stille, så lenge du representeres av en av våre medlemsorganisasjoner.