Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) med nytt styre: – Vil vise stipendiatenes verdi for samfunn og næringsliv

18.02.2023: PRESSEMELDING FRA STIPENDIATORGANISASJONENE I NORGE (SiN)

Stipendiatorganisasjonene i Norge har fått nytt styre

Paraplyorganisasjonen for stipendiatorganisasjonene ved Norges høgskoler og universiteter, SiN, har fått nytt styre. Etter Foreningsmøtet i november 2022 har SiN valgt nytt styre, og i januar 2023 overtok et nytt styre makten fra det gamle. SiN representerer interessene til yngre forskere ved elleve av landets høyere utdanningsinstitusjoner, totalt nesten 90 % av alle stipendiater og postdoktorer i Norge. Det nye styret har en sammensetning som reflekterer den store bredden i norsk forskerrekruttering, og medlemmene har bakgrunn fra henholdsvis stipendiatorganisasjonene ved NHH, NTNU, UiS og SiNs nyeste medlem, USN:

Nytt styre: Øverste rad, venstre til høyre: Zihao Wang, Nicolas Gibney / Nederste rad, venstre til høyre: Yucong Ma, Regina Matveeva, Ole Kristian Dyskeland, Friederike Schäfer

Leder: Ole Kristian Dyskeland, stipendiat i foretaksøkonomi ved NHH

Sekretær og nestleder: Regina Matveeva, stipendiat i kjemi ved NTNU

Kasserer: Zihao Wang, stipendiat i bygg ved UiS

SiNs representant til Universitets- og høyskolerådet: Friederike Schäfer, tidligere representant for den europeiske stipendiatorganisasjonen EuroDoc, og stipendiat i biomekanikk ved NTNU

Kommunikasjonsansvarlig: Nicolas Gibney, tidligere SiN leder og stipendiat i strategisk ledelse ved NHH. Nicolas er også SiNs utsending til KiF (Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning)

Webmaster: Yucong Ma, stipendiat i offshoreteknologived UiS

Jareef bin Martuza

Sosiale Media Ansvarlig: Jareef bin Martuza, stipendiat i markedsføring ved NHH

Anum Masood

Arrangementsansvarlig: Anum Masood, stipendiat i bildediagnostikk ved NTNU

Dimitris Polychronopoulos

Utsending til den europeisk stipendiatorganisasjonen EuroDoc: Dimitris Polychronopoulos, stipendiat i Management ved USN

Det nye styret starter sitt arbeid i en periode som lover å bringe store endringer i akademia i Norge. Fra en ny betalingsmodell i bachelor- og masterstudier til skarpt fokus på forsinkelser og stipendiatenes psykiske helse, kan 2023 bli et spennende år for SiN og unge forskere.

Påtroppende leder Ole Kristian Dyskeland sier følgende: “I en stadig mer usikker verden øker verdien av kunnskap. Stipendiater representerer det øverste leddet i utdanningsløpet, og læren inn i forskningsfronten. Sammen med styret ser jeg frem til å jobbe med å fremme samfunns og næringslivets forståelse av alt vi har å bidra med, og at alle stipendiater har det godt.”