[Norwegian] Hvilket parti har den beste stipendiatpolitikken?

NB: Bilde ble oppdatert 27.08.2021. Da bilde som ble lagt ut først manglet en grønn rute i Høyre sin satsing på forskning. Beklager!

Vi har lest oss gjennom alle partiprogrammer på jakt etter hva partiene mener om disse 5 sakene som vi selv har som kjernesaker, og som vi mener gir positivt utslag for stipendiater og andre midlertidige ansatte i akademia hvis de blir satset på.

Vi ønsker ikke kåre en vinner, siden vi vet at man som midlertidig vitenskapelig ansatt vil vekte disse fem sakene ulikt. Men vi håper oversikten gjør det lettere for deg som lurer på hva du skal stemme og hva slags politikk de fører for deg som phd eller postdoc her i Norge.

Her er hva vi kom fram til: