5 forventninger til den nye regjeringen

[In Norwegian only. Our expectations of the new government]

1) Dagpengeordning for stipendiater.

Dette har vært diskutert og tatt opp flere ganger tidligere forslag til løsning. Per nå er det mange stipendiater som går tom for penger uten at avhandlingen er klar til å leveres. Vi foreslår en unik dagpengeløsning med normal sats, men likevel krav til deltagelse hos NAV. Kandidatene må selv følge kurs, og være faktisk arbeidssøker, men NAV og veileder skal følge med på at det er progresjon i arbeidet med avhandlingen. Ordningen foreslås gjeldende for seks måneder etter ordinært utløp av finansiering.

2)  Utjevne lønnsforskjeller mellom stipendiater.

Stipendiater tilsatt etter 01.04.19 tjener 30 000 mer enn de ansatt en uke tidligere, uten at universitetet har vist vilje til å jevne ut dette. Vi ønsker at det ved endringer i startlønn tas hensyn til at allerede tilsatte tjener betraktelig lavere. Vi ønsker derfor at man også løfter eksisterende kandidater til ny gjeldende minstelønn.

3)  Tiltak for midlertidighet.

I likhet med Forskerforbundet ønsker vi sterkere tiltak mot midlertidighet i akademia. I realiteten er statistikken ofte misvisende fordi stipendiater ikke telles med. Vi ønsker likevel fokus på at flere nyutdannede bruker lang tid på å få seg fast stilling i akademia. Ved å gi flere tilgang til faste, hele stillinger, både innenfor forskning, men også rene undervisningsstillinger, skaper vi bedre integritet og tilhørighet til arbeidsplassen.

4)  Stillinger med krav til doktorgrad også utenfor akademia.

Ettersom flertallet av ferdige kandidater fortsetter sin karriere utenfor universitetene ønsker vi flere faste stillinger med behov for doktorgrad i offentlig sektor. Dette gjelder steder som departementene og direktorater, steder hvor utlysningene som regel kun krever mastergrad. I dag er det flere som jobber utenfor akademia som ikke får brukt kompetansen fra PhD-en da arbeidsplassene ikke legger til rette for at man har doktorgrad.

5)  Bedre håndtering av forsinkede stipendiater.

I dag er det for mange som ikke leverer sin avhandling før finansieringen løper ut, og grunnene til at flere blir forsinket er mange. Vi ønsker at det settes fokus på blant annet veilederforholdet, som for mange er årsaken til at prosjekter må startes på nytt. I tillegg ønsker vi at det ved større hendelser (som nedstenging) sørges for at alle stipendiater, uavhengig grunn gis like muligheter for forlengelse av kontraktene sine.